Địa chỉ: 79 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Số điện thoại: 0983004700

Liên hệ với chúng tôi